Teknisk Bureau på Høyskolen i Bergen

Teknisk Bureau på Høyskolen i Bergen

På Høyskolen traff vi TB som var i full gang med å trekke og koble ...
Les saken
Medlems besøk hos Bravida på Skipet

Medlems besøk hos Bravida på Skipet

Medlemmene i Bravida bygger nå  et kontorbygg som heter Skipet. Navnet kommer av at det bygges der som BMV bygget ...
Les saken
Storesnipa renseanlegg

Storesnipa renseanlegg

Fagforeningen var på besøk hos montørene i Torsvik Elektro som bygger kloakkrenseanlegg på Storesnipa ...
Les saken
Byggeplassbesøk Sønnico

Byggeplassbesøk Sønnico

ETogIT forbundet har aktivitetsuke, der vi reiser å besøker medlemmer og byggeplasser. Mandag var vi på besøk til et leilighetskompleks ...
Les saken
Kurs for tillitsvalgte, Taleteknikk, bedriftsøkonomi og klubben i arbeid

Kurs for tillitsvalgte, Taleteknikk, bedriftsøkonomi og klubben i arbeid

Roar Eilertsen fra De Facto foreleser om økonomi. Fagforeningen arranger kurs for tillitvalgte på Voss 4 til 6 november på ...
Les saken
Oppdateringskurs for elektrikere starter i januar

Oppdateringskurs for elektrikere starter i januar

For å søke på kurset ta kontakt med din tillitsvalgt eller med fagforeningen https://elogit.no/sites/elogit/files/arkiv/Verktoykasser/evu/evu_oppdateringskurs_for_elektrikere_oppdatert_15.11.18.pd Oppdateringskurs For Elektrikere 2020 ...
Les saken

Som fagforening i EL og IT Forbundet står vi på for våre medlemmers lønn, arbeidsvilkår og faglige utvikling.