Midlertidig forskrift om byggeplasser i Bergen

Midlertidig forskrift om byggeplasser i Bergen

https://www.bergen.kommune.no/politikk/styresett/#/politikk/styresett/utvalg/900102/mote/2967352/sak/227402 ...
Les saken
Lønn i 300 yrker

Lønn i 300 yrker

Her finner du oversikt over lønnen i 300 yrker. https://frifagbevegelse.no/nyheter/dette-er-snittlonna-i-over-350-yrker-6.158.765648.167e5ff88f?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=FF080221 ...
Les saken
Nedstegning av byggeplasser - kontakt fagforeningen

Nedstegning av byggeplasser – kontakt fagforeningen

Fagforeningen har fått melding om flere bedrifter som planlegger å stenge ned byggeplasser på bakgrunn av nye og strengere  Korona ...
Les saken
Hovedtillitsvalgt i Schindler heis får jobben tilbake.

Hovedtillitsvalgt i Schindler heis får jobben tilbake.

https://klassekampen.no/utgave/2021-01-29/far-igjen-jobben ...
Les saken
Anleggsbesøk  hos Banenord

Anleggsbesøk hos Banenord

Tirsdag var fagforeningen på anleggsbesøk hos Banenor. Det er arbeid med dobbeltspor og ny stasjonsbygning som det skal arbeides på ...
Les saken
Fanemarkering i solidaritet med ledige og permitterte i Hotel og Restaurant

Fanemarkering i solidaritet med ledige og permitterte i Hotel og Restaurant

   r Mandag 14  desember arrangerte LO Bergen fanemarkering  i solidaritet med oppsagte og permitterte innen hotell og restaurant bransjen. Vi ...
Les saken

Som fagforening i EL og IT Forbundet står vi på for våre medlemmers lønn, arbeidsvilkår og faglige utvikling.