Årets tariffoppgjør har startet

Årets tariffoppgjør har startet

Tariffoppgjøret for 2020 startet mandag 3 august. Forhandlingene varte 2 timer så begjærte Fellesforbundet mekling. Tariffoppgjøret for  Landsoverenskomsten for elektrofag ...
Les saken
Kurs for nye tillitsvalgte 2 til 4 september

Kurs for nye tillitsvalgte 2 til 4 september

Kurs for tillitsvalgte på LOK Bergen 2020 - Invitasjon ...
Les saken
Årsmøtet krevde endringer i dagpengeordningen

Årsmøtet krevde endringer i dagpengeordningen

Utfordringer i lys av coronaviruset ...
Les saken
God oppslutning om årsmøte i fagforeningen

God oppslutning om årsmøte i fagforeningen

På grunn av kor0naviruset ble årsmøtet i fagforeningen utsatt . Det ble gjennomført med 86 representanter og gjester  til stede ...
Les saken
Godt gjennomført oppdateringskurs

Godt gjennomført oppdateringskurs

I februar startet oppdateringskurs for elektrikere på Bergen Maritime VGS.  Kurset som hadde 21 deltakere måtte stoppes på grunn av ...
Les saken
Årsmøte i fagforeningen avholdes 19 juni på Scandic Ørnen

Årsmøte i fagforeningen avholdes 19 juni på Scandic Ørnen

Innkalling årsmøte 19. juni 2020 Her fra halvårsmøte i 2019 ...
Les saken
Oppdateringskurs for elektrikere på Stord VGS

Oppdateringskurs for elektrikere på Stord VGS

Elektroarbeidenes fagforening arrangerer oppdateringskurs for elektrikere  på Stord videregående skole. Kurset starter mandag 7 september 2020. Se invitasjon Invitasjon til ...
Les saken
Jordingdingskurs for permitterte

Jordingdingskurs for permitterte

Invitasjon Til Jordingskurs Mai 2020 ...
Les saken

Som fagforening i EL og IT Forbundet står vi på for våre medlemmers lønn, arbeidsvilkår og faglige utvikling.