Halvårsmøte i EL og IT Vestland er gjennomført

Halvårsmøte i EL og IT Vestland er gjennomført

Blant temaene på møtet var årets tariffoppgjør, der forhandlingsleder Bjørn Fornes innledet til debatt ...
Les saken
Ny markering av vekterstreiken

Ny markering av vekterstreiken

Torsdag 22 oktober var det ny fanemarkering for de streikende vektere som er nå i sin 5 uke ...
Les saken
God oppslutning om uravstemning på LOK

God oppslutning om uravstemning på LOK

Det var 76,9 prosent av medlemmene som denne ganger deltok i uravstemningen. Mange tillitsvalgte har gjort en stor jobb for ...
Les saken
God deltakelse på halvtårsmøte

God deltakelse på halvtårsmøte

Møtet åpnet med at Daniel Øvstetun  fra de streikende vekterne fikk holde appell. Kampen for rettferdige lønns og arbeidsvilkår fikk full ...
Les saken
Ved oppsigelser ta kontakt med fagforeningen

Ved oppsigelser ta kontakt med fagforeningen

Vi er i en periode med uroligheter i arbeidslivet.  Dersom du er usikker på hvordan du skal takle oppsigelser: ta ...
Les saken
Konferanse om fagbevegelsens ideologi

Konferanse om fagbevegelsens ideologi

Tirsdag 10 november arrangerer EL og IT Vestland kurs i fagbevegelsens ideologi, med Roar Eilertsen fra De facto som foreleser, ...
Les saken

Som fagforening i EL og IT Forbundet står vi på for våre medlemmers lønn, arbeidsvilkår og faglige utvikling.