God oppslutning om uravstemning på LOK

God oppslutning om uravstemning på LOK

Det var 76,9 prosent av medlemmene som denne ganger deltok i uravstemningen. Mange tillitsvalgte har gjort en stor jobb for ...
Les saken
God deltakelse på halvtårsmøte

God deltakelse på halvtårsmøte

Møtet åpnet med at Daniel Østtun  fra de streikende vekterne fikk holde appell. Kampen for rettferdige lønns og arbeidsvilkår fikk full ...
Les saken
Ved oppsigelser ta kontakt med fagforeningen

Ved oppsigelser ta kontakt med fagforeningen

Vi er i en periode med uroligheter i arbeidslivet.  Dersom du er usikker på hvordan du skal takle oppsigelser: ta ...
Les saken
Konferanse om fagbevegelsens ideologi

Konferanse om fagbevegelsens ideologi

Tirsdag 10 november arrangerer EL og IT Vestland kurs i fagbevegelsens ideologi, med Roar Eilertsen fra De facto som foreleser, ...
Les saken
Uravstemningen på LOK er i gang

Uravstemningen på LOK er i gang

Mandag 12 oktober åpnet den elektroniske avstemningen. Vi var på besøk til noen medlemmer for å snakke om resultatet og ...
Les saken
Halvårsmøte i fagforeningen fredag 16 oktober

Halvårsmøte i fagforeningen fredag 16 oktober

Møtet blir på Scandic Bergen City og starter klokken 09.00 ...
Les saken
Uravstemningen starter 12 oktober

Uravstemningen starter 12 oktober

Avstemning over forslaget fra forhandlingsutvalget starter 12 oktober. og stenger 22 oktober. Forhandlingsutvalget i EL og IT forbundet (LOK) har ...
Les saken
Fanemarkering til støtte for streikende vektere

Fanemarkering til støtte for streikende vektere

Det var god oppslutning på Festplassen 1 oktober ...
Les saken

Som fagforening i EL og IT Forbundet står vi på for våre medlemmers lønn, arbeidsvilkår og faglige utvikling.