1. mai feiring på Stord

Feiringa av 1. mai på Stord startar på Stord Hotel klokka 1000. Ungdomsapell v/Tony Eriksen, og politisk apell v/Magne Rommetveit. Internasjonal apell v/Tor Eivind Djuve frå Norsk Folkehjelp Klokka 1200 vert det tog, som går til Borggarden i Leirvik sentrum. Oddny Miljeteig er hovudtalar.

1_mai_program_2014_v10.pdf