65 deltakere på klubblederkonferanse

Fagforeningen inviterte klubbene til møte for å forberede til eventuell streik fra 16 mai. Fagforeningen og klubbene er godt forberedt.