Elektroarbeidernes fagforening søker utegående organisasjonssekretær

Fagforeningen har opprettet en ny stilling som organisasjonssekretær og skal gjennom den ha større fokus på oppsøkende virksomhet, og utadrettet aktivitet. Dette gjennom blant annet arbeidsplassbesøk, stand hos grossister, skolebesøk, avdekke sosialdumping og øke aktiviteten ute hos medlemmene og i klubbene. Vi håper på mange godt kvalifiserte søkere

Stillingsannonse Org.sekretær I Bergen 2019