73 faner til Oslo for å marke motstand mot vikardirektivet

Svært mange fagforeninger hadde tatt turen til Oslo for å vise sin avsky mot vikardirektivet. Det var 73 faner inklusiv vår egen med på markeringen i dag. Flere forbundsledere inklusiv Hans Felix holdt apeller under markeringen.