AFP som tema på halvårsmøtet

Pensjonsreformen og avtalefestet pensjon var temapunkt på halvårsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening som ble avholdt 12. oktober.

Leder Ove Toska åpnet møtet i representantskapet og kommenterte den dagsaktuelle situasjonen og mange av de utfordringer vi står overfor i vår hverdag.

Så fikk vi en orientering om den økonomiske statusen i fagforeningen av konstituert kasserer Atle Rasmussen. Fagforeningen har en god økonomi, noe som kan komme godt med til våren siden mulighet for streik for å beholde AFP absolutt er tilstede.

Deretter var det suppleringsvalg på kasserer. Siden Åge Blummenfelt har begynt som organisasjonssekretær har han gått av som valgt kasserer og Atle Rasmussen er tidligere konstituert som ny kasserer av styret. Det var ikke vanskelig for representantskapet å velge han til kasserer ut valgperioden etter den gjennomgangen han hadde på økonomien.

Da var tiden kommet for dagens temapunkt, AFP. Stein Stugu fra De Facto orienterte om pensjonsreformen og arbeidet med å få videreført ordningen med avtalefestet pensjon (AFP).
Etter debatt på punktet vedtok representantskapet en uttalelse om saken.

Her er presentasjonen som Stein Stugu holdt

Her kan du lese uttalelsen som representantskapet vedtok om AFP og pensjonsreformen

Du kan lese mer på forsvarafp.no