Åge Blummenfelt blir ny organisasjonssekretær

Styret har på møte 23. april 2007 vedtatt å gi Åge Blummenfelt tilbud om ansettelse som organisasjonssekretær

For å styrke administrasjonen spesielt med fokus på oppsøkende virksomhet, bestemte årsmøtet i Fagforeningen i mars å opprette en ny stilling som organisasjonssekretær. Det var god interesse for stillingen og det kom inn fem søknader innen fristen den 20. april. Åge Blummenfelt fikk tilbud om å bli ansatt og har allerede takket ja til stillingen. Åge har vært en sentral tillitsvalgt i fagforeningen gjennom mange år og er i dag kasserer i fagforeningen. Han er også fellestillitsvalgt i Sønnico.
Åge Blummenfelt tiltrer den nye stillingen 1. juli 2007.