Åge Blummenfelt på plass i Kalfarveien – Atle Rasmussen ny kasserer

Åge Blummenfelt (bildet) har nå begynt i stillingen som organisasjonssekretær, mens Atle Rasmussen er konstituert som ny kasserer i fagforeningen.

På årsmøtet til fagforeningen i mars ble det vedtatt å ansette en organisasjonssekretær. Nå har Åge Blummenfelt begynt i stillingen som i hovedsak er ment for utadrettet virksomhet. Det er meningen å besøke klubbene så vel som å besøke byggeplassene der vi er og jobber. På den måten ønsker Elektroarbeidernes Fagforening å styrke kontakten mot våre medlemmer og tillitsvalgte. Vår oppfordring til tillitsvalgte så vel som medlemmer er derfor å ta kontakt med Åge for å invitere han på besøk.
Ta kontakt med Åge på 932 48 122, 55 55 36 60 eller på E.post til aage.blummenfelt@elogitbergen.com

Atle Rasmussen ble på styremøte i juni konstituert som ny kasserer fram til halvårsmøtet. Han overtar dermed vervet som kasserer etter Åge Blummenfelt.