Akkordkonferanse 1. april

Invitasjon Akkordkonferanse 2020

Tariffutvalget inviterer til konferanse om bruk av akkord 1. april.

Vi oppfordrer klubbledere og (potensielle)  akkordtakere til å komme.