Akkordkonferanse flyttet til 1 april 2020

ELogIT forbundet satser på å løfte bruken av akkord. Fagforeningen inviterer derfor tillitsvalgte og akkordtakere til akkordkonferanse 1 april. Som et ledd i satsingen har forbundet fått utviklet et Web basert akkordprogram.