Akkordkonferanse på nett

Fagforeningen hadde planlagt en akkordkonferanse  1 april. Konferansen ble utsatt på grunn av koronaen.  Tariffutvalget forsøket nå å gjennomføre konferansen på nett med Teams som verktøy.

 

Invitasjon Akkordkonferanse Mai 2020