Akkordkurs 24 og 25 mars

Fagforeningen arrangerer akkordkurs 24 og 25 mars i Kalfarveien 71. Kurset tar sikte på at deltakerne kan regne akkord når kurset er ferdig. Kontakt fagforeningen for påmelding.