Akkordprogramkurs

Som et ledd i fagforeningens arbeid med å øke bruken av akkordarbeid ble det den 9. mars gjennomført et minikurs med innføring i forbundets akkordprogram. (Av Arne Nesheim)

Kurset ble gjennomført i fagforeningens lokaler i Kalfarveien og hadde 10 deltakere.
Landstariffkonferansen i høst bestemte at det skulle settes sterkere fokus på akkordarbeid og det er stor interesse ute i klubbene om å benytte dette mer.
Derfor vil det bli arrangert et ordinært akkordkurs i begynnelsen av mai.

Bildet: Bak fra venstre: Henning Håland, Frank Sørensen, Jan Henrik Larsen (Kursleder) , Leif Tore Lid og Frode Tyssekvam.
Framme fra venstre: Jonny Fjeldstad, Alf Kåre Nonås, Oddvard Jacobsen og Roger Indrebø.