Aktiviteter - Hva skjer?

Kommende aktiviteter for 2022

 • 26 august sommerfest for tillitsvalgte
 • 31 august til 2 september kurs for nye tillitsvalgte
 • 14 -16 september grunnleggende arbeidsrett
 • 19 til 20 oktober tariffkurs
 • 21 til 24 oktober ungdomskurs
 • 31 august konferanse for prøvenemndsmedlemmer
 • 19 til 20 oktober Tariffkurs
 • 21 oktober halvårsmøte fagforening
 • 24 -24 oktober innleie og arbeidstidsordninger
 • 25-27 oktober kurs for tillitsvalgte
 • 27 oktober halvårsmøte distrikt
 • 25 til 27 oktober kurs for tillitsvalgte
 • 8 til 9 n0vember Akkordkurs
 • 8 – 11 november forhandlinger og klubben i arbeid

Oppdatert  august 2022