Aktiviteter - Hva skjer?

Her lister vi opp aktuelle aktiviteter som fagforeningen eller distriktet arrangerer fremover og/eller som berører mange tillitsvalgte.


Kommende aktiviteter for 2019/2020

  • 20 desember avslutning før jul
  • 20 januar Oppdateringskurs for elektrikere
  • 28 januar klubblederkonferanse
  • 27 mars årsmøte i fagforeningen
  • 1  april akkordkonferanse
  • 23 april Årsmøte distrikt Vestland

 

Oppdatert  13 desember 2019