Aktiviteter - Hva skjer?

Her lister vi opp aktuelle aktiviteter som fagforeningen eller distriktet arrangerer fremover og/eller som berører mange tillitsvalgte.


Kommende aktiviteter for 2020

  • 31 august  – 3 september forhandlinger LOK
  • 2- 4 september kurs for tillitsvalgte
  • 7-8 september oppdateringskurs Stord VGS
  • 14 september klubbledekonferanse
  • 12 oktober uravstemning starter
  • 16 oktober halvårmøte EF
  • 22 oktober uravstemning lukkes
  • 22 oktober Halvårsmøte Distrikt
  • 13 januar (2021)  konferanse for prøvenemndsmedlemmer

 

Oppdatert  oktober 2020