Aktiviteter - Hva skjer?

Her lister vi opp aktuelle aktiviteter som fagforeningen eller distriktet arrangerer fremover og/eller som berører mange tillitsvalgte.


Kommende aktiviteter for 2019

  • 10. januar industriaksjonen starter.
  • 22. januar tillitsvalgt konferanse om innleie-bestemmelsene.
  • 23. og 24. januar delegatkonferanse.
  • 8. til 12. mars landsmøte EL og IT forbundet.
  • 19. mars oppdateringskurs for elektrikere.
  • 29. mars årsmøte Elektroarbeidernes Fagforening.
  • 24. og 25. april kurs for nye tillitsvalgte på comfort Airport.
  • 26. april årsmøte distrikt.
  • 14. juni Sommerfest.

 

Oppdatert 18. januar 2019