Aktiviteter - Hva skjer?

Kommende aktiviteter for 2021

  • 22 juli – 10 år siden terror anslaget. Det skal være arrangement over hele landet
  • 18 august faglig sommerfest på Bergenhus
  • 31 august seminar fagbevegelsens ideologi
  • 30 september til 3 september  kurs for nye tillitsvalgte i Bergen
  • 10 september klubblederkonferanse
  • 24 september klubblederkonferanse
  • 30 september og 1 oktober tariffkurs i Bergen
  • 22 oktober halvårmøte fagforening
  • 25 til 28 oktober Landstariffkonferanse
  • 8 til 10 november kurs for tillitsvalgte på Voss

 

Oppdatert  juli 2021