Aktiviteter - Hva skjer?

Her lister vi opp aktuelle aktiviteter som fagforeningen eller distriktet arrangerer fremover og/eller som berører mange tillitsvalgte.


Kommende aktiviteter for 2019

 • 10. januar industriaksjonen starter.
 • 22. januar tillitsvalgt konferanse om innleie-bestemmelsene.
 • 23. og 24. januar delegatkonferanse.
 • 8. til 11. mars landsmøte EL og IT forbundet.
 • Oppdateringskurs for elektrikere starter til høsten
 • 29. mars årsmøte Elektroarbeidernes Fagforening.
 • 2 til 4 april distriktstariffkonferanse Trondheim
 • 24. og 25. april kurs for nye tillitsvalgte på comfort Airport.
 • 25 april Oppstartkonferanse for utvalgene
 • 26. april årsmøte distrikt.
 • 29 april Klubblederkonferanse
 • 14. juni Sommerfest.
 • 27 til 29 august, kurs for tillitsvalgte på LOK på Stord

 

Oppdatert 22  april 2019