Aktiviteter - Hva skjer?

Her lister vi opp aktuelle aktiviteter som fagforeningen eller distriktet arrangerer fremover og/eller som berører mange tillitsvalgte.


Kommende aktiviteter for 2019

  • 14. juni Sommerfest.
  • 27 til 29 august, kurs for tillitsvalgte på LOK på Stord
  • 2 september klubblederkonferanse
  • 14 til 17 oktober Landstariffkonferanse Kongsberg
  • 25 oktober halvårsmøte fagforening

 

Oppdatert  18 juni 2019