Valg og regnskap fra klubbene

Klubbene skal etter vedtektene avholde årsmøte innen utgangen av februar. Umiddelbart skal valg av tillitsvalgte, valg til representatskap og regnskap sendes til fagforeningen.

 

Her er elektronisk skjema som brukes for innrapportering til fagforeningen: