Alf Hauge Knudsen til minne

Alf Hauge Knudsen

Født 06.08.24

Død 23.06.11

Minnetale

Det var med sorg Elektroarbeidernes Fagforening mottok budskapet om vår tidligere fagforeningsleder Alf Hauge Knudsen sin bortgang.

Alf ble nærmest født inn i fagbevegelsen som sønn av vår tidligere fagforeningsleder Malvin Knudsen. Og som far så sønn ble de begge svært sentrale personer i vår egen fagforening og fagbevegelsen for øvrig. Alf ble medlem i LO, Norsk Bygningsarbeiderforbund og Elektromontørenes Forening den 01.09.1945. Og ved sin død var nær 66 års medlemskap i fagbevegelsen til ende. I disse nær 66 årene i vårt felleskap var Alf en engasjert talsmann for fellesskapets idealer.

Han var sterkt opptatt av sin egen klubb og fagforening også etter han gikk av som pensjonist. I pensjonistgruppen til fagforeningen fant han og hans kone sin naturlige plass på turer og fellesarrangement. Og like til hans helse sviktet var har fast tilstede på disse arrangement.

Alf ble tidlig talsmann og tillitsvalgt – og ble også en høyt respektert elektromontør og fagmann. På en rekke av byens større bygg og skip var han tidlig selvskreven som bas og akkordtaker – tillitsverv han gjennom en årrekke ble gitt ansvar og tillit til å ivareta.

Akkordtariffen var Alf en varm forsvarer for. Gjennom god planlegging, punktlighet og gode faglige løsninger gav hans evner til å lede arbeidslagene mange kjærkomne ekstrakroner fra fellesakkorden. Det var mange som ønsket å være med i akkordlaget hvor Alf var i ledelsen.

I den gang Elektromontørenes Forening ble Alf valgt til leder første gang i 1963 – 1967 og ble gjenvalgt for en ny periode 1971 – 1973. I 1973 trådt Alf tilside som formann for å slippe nye krefter fram.

Som tillitsvalgt og leder i fagbevegelsen kom Alf sine sterke egenskaper tydelig og markert fram. Samlende og inkluderende i sin arbeidsform som han var.

Alf var talsmann for et sterkt felleskap – og ved å etterleve våre gamle slagord

” Yt etter evne og høst etter behov” var han og opptatt av en fagbevegelse som tenkte ikke bare individ – men også et helt samfunn.

Gjennom sitt virke som elektriker og tillitsvalgt – fulgte han tett den store utvikling fra gjenoppbyggingen av landet etter krigen – industrireisningen på vestlandet i 60-70 årene – og videre inn i oljealderen fra tidlig i 1970 årene.

I disse 10-årene ble hovedelementene i dagens Norge og Velferdsstaten slik vi kjenner den bygget – fagbevegelsen var en viktig pådriver i dette arbeid. Og da i tett samarbeid med våre politiske venner.

Alf forsvarte dette samarbeidet – fordi han så resultatene av dette.

Alf var ikke av de som snakket høyest – han trengte ikke det. Hans lune replikk og gjennomtenkte svar var nok – og hans lune humor var aldri langt borte .

I fagbevegelsen er våre faner et sterkt symbol – det er bak den og vårt lederskap vi samles når vi trenger å samle styrke og vise vårt felleskap.

Ved Alf sin båre her i dag er vår fagforeningsfane markert med sørgebånd – for å vise at vi i fellesskapet sørger over tapet av en god fagforeningskamerat og en lojal forsvarer av våre idealer.

I vår historie har Alf Knudsen skrevet seg tydelig inn – som sin far før ham. Der vil Alf også være når nye generasjoner fører arven videre.

Våre tanker går også til familie og venner som vi deler sorgen med.

Fra EL & IT Forbundet sentralt er jeg bedt om å bringe en siste hilsen fra forbundsleder Hans Olav Felix – med takk for lang og trofast innsats for vår bevegelse.

Det er også en blomsterhilsen fra EL&IT Forbundet – med inskripsjon ”En siste hilsen”

Fra Elektroarbeidernes Fagforening legges fram en krans i våre farger – den ønsker vi skal symbolisere minner om fargerike dager med i Alf som medlem, tillitsvalgt og leder.

”Takk for innsatsen”

Vi lyser fred over Alf Hauge Knudsen sitt minne .

Elektroarbeidernes Fagforening

Hordaland, Sogn og Fjordane

Ove Toska

Leder

Bergen, den 30.juni 2011