Anerkjennelse og tilbakemeldinger gir bedre trivsel og flere elektrikere

På det tradisjonelle julemøtet i 2011 mellom Nelfo og fagforeningen kom det frem at det ville mangle om lag 200 elektrikere i Bergensområdet i 2012, og at mange elektrikere slutter i faget. Man ble da enige om å foreta en undersøkelse om hvorfor så mange slutter, og engasjerte Universitetet i Bergen til å gjøre jobben. Det var Isak Lekve som er forskningsassistent ved Sosiologisk Institutt som fikk oppgaven.

I løpet av høsten 2012 gikk han inn i problemstillingen. Han hadde dybdeintervjuer med 8 tidligere og 7 nåværende elektrikere samt en spørreundersøkelse der det kom 113 svar. Han fant ut at det var mange unge som byttet yrke.

Blant det 192 utmeldte fra fagforeningen i 2010 og 2011 var snittalderen 28 år mens for alle medlemmene var snittalderen 36 år. Mange forventer at unge i dag skal ta høyere utdanning, det er en årsak. – Ikke direkte status å være håndverker, var ett svar. Mange ser ned på håndverksfag, der er jo så mye utenlandsk arbeidskraft at spesielt på byggfag går søknadsmengden dramatisk ned. Elektrofag er imidlertid fortsatt et populært fag med mange søkere. Det kan dog være fysisk belastende, men her kan vi bli flinkere til å bruke hjelpemidler for eksempel når ting skal løftes.

Fremover er det viktig med god lønn for å holde på folk, men kanskje enda viktigere er god ledelse som gir anerkjennelse for godt utført arbeid. Den enkelte elektriker bør og få delta i beslutningsprosessene i større grad, ikke bare få beskjed om hva en skal gjøre. Det holder ikke og ti stille når alt går bra, og gi kjeft når ting ikke gjøres perfekt. Grad av ansvar bør tilpasses den enkelte.

Noen trenger å få ta mye ansvar for å prestere optimalt, mens andre ikke trenger det i samme grad. Mange er misfornøyd med mulighetene til å videreutvikle seg innen det området en ønsker. Enkelte av spørsmålene ga svært sprikende svar. Det kan indikere at det er stor forskjell fra bedrift til bedrift om hvordan folk trives og forholdet til ledelsen er. Mye dokumentasjonsarbeid kan virke irriterende på mange, men det er ikke en god nok grunn til å slutte, og etter hvert som tiden går vil nok det bli en mer naturlig del av jobben for alle.

De som er elektrikere i dag er godt fornøy med arbeidsmiljøet i bransjen. Elektrofaget er interessant, men mye av arbeidet er det ikke.

Onsdag den 16. januar 2013 var styret i Nelfo Bergen og Omland og styret i Elektroarbeidernes Fagforening samlet i Folkets Hus for å høre Isak Lekve legge frem undersøkelsen han hadde gjort.

Rapporten er nå ferdig og kan lastes ned her.

Det er håp at den kan være til hjelp for både tillitsvalgte og ledere i arbeidet med å motivere flere til å starte og fortsette i elektrobransjen.Her er bilder fra møtet der rapporten ble lagt frem.