Anleggsbesøk hos Banenord

Tirsdag var fagforeningen på anleggsbesøk hos Banenor. Det er arbeid med dobbeltspor og ny stasjonsbygning som det skal arbeides på i løpet av året.