Applauderte for IKT-avtale

Halvårsmøte i Elektroarbeidernes Fagforening avholdes 29. oktober.

Det er som vanlig godt fremmøte til tross for at noen hadde meldt forfall grunnet høy arbeidsaktivitet.
I sin åpning ga leder Ove Toska honnør for at vi som forbund klarte å på på plass en IKT-avtale i år.
Salen kvitterte med applaus.