Arbeiderpartiet i Bergen sa nei til vikarbyrådirektivet

I følge BT.NO vedtok årsmøtet i Arbeiderpartiet i Bergen med 46 mot 37 å be regjeringen å bruke vedto mot vikarbyrådirektivet. Dermed har flere av de store partilagene på Vestlandet gått i mot vedtaket i Stortingsgruppen til AP om å si ja til direktivet.