Arbeidsgiverne stiller krav til den nye regjeringen

Vi har lenge hevdet at arbeidsgiverne gjennom NHO vil angripe arbeidsmiljøloven dersom det ble en blå regjering. Nå har arbeidsgiverne presentert sin ønskeliste. Ikke betaling for overtid, lengre rotasjoner og redusert betaling for helgearbeid er noen av ønskene.

nho_krav_til_ny_regjering_september_2013.doc