Arbeidsgrupper foran tariffoppgjøret 2012 er i gang

Gruppene er pr nå slik:

TEMA ANSVARLIG OG DELTAKERE FØRSTE MØTE

LOK § 5- 6

Åge Blummenfelt + Jon Kristian Viken +

25.mai

LOK §9 – Offshoreavtalen

Atle Rasmussen +

LOK § 4 + PAO og PAS

Kjell Sverre Aasheim. + Rolf Skår +

LOK §1-3 + §7-8 + §10 – øvrige

Arne Nesheim + Remi Unnvik + Øyvind Landsvik + Roger Nese + Øyvind Grindheim + Agnetha Andersen + Heidi Lie + 24. mai

Uttalelser/andre saker (§17) / valg

Ove + AU