Arbeidskonflikt i Relacom

Vi ber klubbene og våre tillitsvalgte om å være på vakt for eventuelle overtramp eller forsøk på omgåelse av konflikten,ved at det søkes utført arbeid på områder som er streikebelagt, sier fagforeningsleder i Elektroarbeidernes fagforening Ove Toska.

Som de fleste er kjent med er Relacom tidligere Telavie i konflikt fra 16. juni. Dette er en virksomhet som mange av våre bedrifter er i en daglig konkurransesituasjon med. Vi ber derfor klubbene og våre tillitsvalgte om å være på vakt for eventuelle overtramp eller forsøk på omgåelse av konflikten ved at det søkes utført arbeid på områder som er streikebelagt. Kontakt tillitsvalgte om en er i tvil.