Arbeidstilsynet konkluderer med sosial dumping hos BIR 

Arbeidstilsynet har undersøkt påstandene om sosial dumpung ved BIR sitt anlegg i Rådalen. Arbeidstilsynet har undersøkt overtid, boforhold og lovlighten av innleie. Tilsynet kommer med en knusende kritikk av forholdene og gir dermed EL&IT forbundet rett i påstandene om sosial dumping. når det gjelder lønn har vi dokumentert det så grundig som overhodet nødvendig.

atil om stans ikke registrert innleie virksomhet.pdf
atil om tilsynsrapport.pdf