Arne Michelsen til minne

Minnetale

Det var med sorg Elektroarbeidernes fagforening mottok budskapet om vår tidligere fagforeningsleder Arne Michelsen sin bortgang.

Arne ble medlem i LO og den gang NEKF 15.10.1949. Ved sin død var nær 60 års medlemskap i fagbevegelsen til ende. I disse nær 60 årene i vårt felleskap var Arne en engasjert talsmann for fellesskapets idealer.

Han var sterkt opptatt av sin egen klubb og fagforening også etter han gikk av som pensjonist. I pensjonistgruppen til fagforeningen fant han og hans kone sin naturlige plass på turer og fellesarrangement. Og like til hans helse sviktet var har fast til stede på disse arrangement.

Arne ble tidlig talsmann og tillitsvalgt. Han ble også etter hvert klubbleder i Siemens montørklubb- et tillitsverv han gjennom en årrekke ble gitt ansvar og tillit til å ivareta.

I den gang Elektromontørenes Forening ble Arne valgt til leder i 1979 og ble gjenvalgt på flere Årsmøter. I 1986 trådt Arne tilside som leder for å slippe nye krefter fram.

Som tillitsvalgt og leder i fagbevegelsen kom Arne sine sterke egenskaper tydelig og markert fram. Samlende og inkluderende i sin arbeidsform som han var.

Arne var talsmann for et sterkt felleskap, ved å etterleve våre gamle slagord yte etter evne og høst etter behov var han og opptatt av en fagbevegelse som tenkte ikke bare individ – men også et helt samfunn.

Gjennom sitt virke som elektriker og tillitsvalgt – fulgte han tett den store utvikling fra gjenoppbyggingen av landet etter krigen – industrireisningen på vestlandet i 60-70 årene – og videre inn i oljealderen fra tidlig i 1970 årene.

I disse årene ble hovedelementene i dagens Norge og Velferdsstaten slik vi kjenner den bygget. Fagbevegelsen var en viktig pådriver i dette arbeid. Og da i tett sammen med våre politiske venner.

Arne forsvarte dette samarbeidet – fordi han så resultatene av dette.

Arne var ikke av de som snakket høyest – han trengte ikke det. Hans lune replikk og gjennomtenkte svar var nok. Arne sin lune humor var aldri langt borte .

I fagbevegelsen er våre faner et sterkt symbol – det er bak den og vårt lederskap vi samles når vi trenger å samle styrke og vise vårt felleskap.

Ved Arne sin båre er vår fagforeningsfane markert med sørgebånd – for å vise at vi i fellesskapet sørger over tapet av en god fagforeningskamerat og en lojal forsvarer av våre idealer.

I vår historie har Arne Michelsen skrevet seg tydelig inn – der vil Arne også være når nye generasjoner fører arven videre.

Våre tanker går også til familie og venner som vi deler sorgen med.

Fra EL & IT Forbundet sentralt er jeg bedt om å bringe en siste hilsen fra forbundsleder Hans Olav Felix – med takk for lang og trofast innsats for vår bevegelse.

Det er også en blomsterhilsen fra EL&IT Forbundet, med inskripsjon ”en siste hilsen”

Fra Elektroarbeidernes Fagforening legges fram en krans i høstens farger – den ønsker vi å symbolere minner om fargerike dager med i Arne som medlem, tillitsvalgt og leder.

En siste hilsen.

Vi lyser fred over Arne Viggo Michelsen sitt minne.

Elektroarbeidernes Fagforening

Hordaland, Sogn og Fjordane