Årskonferansen til Manifest ble gjennomført med 700 tillitsvalgte tilstede

Tenketanken Manifest arrangerte sin års konferanse på tirsdag med ca 700 tillitsvalgte fra hele landet tilstede. Fellesskap, frihet og likhet var tema gjennom årets konferanse.

Manifest