Årsmøte i fagforeningen 23 mars

Årsmøtet avholdes på Scandic Bergen/ Folkets hus. I tilleg til de vanlige årsmøtesakene kommer Nestleder Vidar Hennum og innleder om den faglig politiske situasjonen.

innkalling_aarsmoete_elfagforening_2012.doc

g
gg