Årsmøte

Elektroarbeidernes Fagforening avholder i dag årsmøte i representantskapet. Som vanlig er det godt oppmøte.

Beretninger er gjennomgått. Det er orientert om ombygging av huset i Kalfarvei 71.
Landsmøte står også på dagsorden. Etter oppfordring fra dirrigenten reiste de 97 deltakerne seg og ga en applaus til forbundets leder Hans Felix som ble gjenvalgt på landsmøtet i forrige uke. Hans Felix innledet deretter og oppsummerte landsmøtet.