Atle Teigland fikk Pioneren

Atle Teigland har i dag mottatt hedersprisen «Pioneren» for lang og tro tjeneste i fagbevegelsen og EL og IT Forbundet.

Atle har i mange år fungert som tillitsvalgt, fellestillitsvalgt og konserntillitsvalgt i Aker systemet, og hatt en rekke sentrale verv i forbund og fagforening. Blant annet har han sittet i forbundsstyre, landsstyret, og vært nestleder i fagforeningen.

Dette er første gang pioneren blir delt  ut til en tillitsvalgt  i EL og IT sin 21årige historie.

Prisen ble delt ut av forbundets leder, Jan Olav Andersen, på Aker ASA sin årlige konferanse for tillitsvalgte.