25.04.2008

Stort oppmøte av polske elektrikere

Det møtte frem 40 polske elektrikere da Elektroarbeidernes Fagforening hadde medlemsmøte 23 april i folkets hus. Det fremkom en rekke spørsmål om lønns og arbeidsvilkår […]
23.04.2008

Fanemarkering for Blikkvalseverket fredag

Det blir fanemarkering ved Blikkvalseverket fredag 25 april kl. 11.15 En av Bergens største industriarbeidsplasser, blikkvalseverket står nå i fare for å bli lagt ned. […]
15.04.2008

Kurs for nye tillitsvalgte 5 og 6 mai

5 og 6 mai blir det kurs for nye tillitsvalgte i Kalfarvei 71 i Bergen. Vi ber klubbene ta kontakt med Åge Blummenfelt for påmelding. […]
14.04.2008

Den 22. april er det medlemmene som bestemmer

Det er tid for uravstemming. Klubbene gjennomfører nå frem mot den 22. april uravstemming i tariffoppgjøret. Ta kontakt med klubben din for gjennomføring dersom du […]
11.04.2008

Klubblederkonferansen forbereder uravstemming

Elektroarbeidernes Fagforening forbereder nå uravstemmingen som skal gjenomføres før 22. april. Fagforeningen må ha stemmeresultatet senest den 22. april kl 11.00 uravstemning 08.ppt Det arrangeres klubblederkonferanse […]
10.04.2008

Medlemmene viste styrke på Melkøya

Medlemmene hos Aibel har i en uke jobbet 7,5 timers dag. Som et resultatet at dette nedla de arbeidet for å få tilbake 14-21 rotasjon. […]
08.04.2008

Styrets anbefaling til tariffoppgjøret

Styret har med 6 mot 3 stemmer anbefalt medlemmene å stemme ja ved årets tariffoppgjør. Både flertall og mindretall har begrunnet sitt syn styrets anbefaling.doc
31.03.2008

Intet AFP kompromiss for elektrikerne. BT 29 mars

BT besøkte årsmøtet til fagforeningen fredag 28 mars og rapporterer om god stemning etter streikeuttak. Les Faksimile fra Bergens Tidende intet kompromiss bt 28.03.08.pdf