11.04.2008

Klubblederkonferansen forbereder uravstemming

Elektroarbeidernes Fagforening forbereder nå uravstemmingen som skal gjenomføres før 22. april. Fagforeningen må ha stemmeresultatet senest den 22. april kl 11.00 uravstemning 08.ppt Det arrangeres klubblederkonferanse […]
10.04.2008

Medlemmene viste styrke på Melkøya

Medlemmene hos Aibel har i en uke jobbet 7,5 timers dag. Som et resultatet at dette nedla de arbeidet for å få tilbake 14-21 rotasjon. […]
08.04.2008

Styrets anbefaling til tariffoppgjøret

Styret har med 6 mot 3 stemmer anbefalt medlemmene å stemme ja ved årets tariffoppgjør. Både flertall og mindretall har begrunnet sitt syn styrets anbefaling.doc
31.03.2008

Intet AFP kompromiss for elektrikerne. BT 29 mars

BT besøkte årsmøtet til fagforeningen fredag 28 mars og rapporterer om god stemning etter streikeuttak. Les Faksimile fra Bergens Tidende intet kompromiss bt 28.03.08.pdf
28.03.2008

Stinn brakke hos Otera Dalhaug

Det var ca 60 medlemmer tilstede på klubbmøte hos Otera Dalhaug 27. mars der Åge Blummenfelt informerte om AFP og mulig streik. AFP er en […]
11.03.2008

Rekordoppsluttning

Klubblederkonferansen mandag 10. mars var veldig bra.   Det møtte 39 tillitsvalgte + 3 fra administrasjonen. Noe som er av det høyeste som noensinne har […]
11.03.2008

Stein Aamdal besøkte Stord

Det var medlemsmøte på Sjøhuset 6. mars. Stein Aamdal var tilstades og hadde innlegg om AFP. Han kom direkte frå møte i Oslo, og medlemmane […]