14.06.2016

Montørforum er kommet

Vårens utgave av Montørforum er nå trykket og skal være komt ut til medlemmene i papirform. Dersom du ikke har mottatt bladet som medlem, ta […]
08.06.2016

Årsmøte I EL&IT forbundet Hordaland, Sogn og Fjordane

Styret har i sitt møte 25.mai 2016 berammet ny dato for Årsmøte i EL&IT Forbundet Hordaland, Sogn og Fjordane. Ny dato er: Fredag 10.juni 2016 […]
07.06.2016

Medlemmene på LOK sa ja til ny tariffavtale

Uravstemningen ble avsluttet i forrige uke. Det var 63.3 prosent av medlemmene i Elektroarbeidernes Fagforening som stemte, av dem var det 90 prosent som sa […]
23.05.2016

Vi gratulerer de streikende hotell og restaurantansatte med seier

Leder Ove Toska i Elektroarbeidernes Fagforening, holder appell på streikemøte.
21.05.2016

Tillitsvalgte, Styre- og Utvalgsmedlemmer inviteres til hagefest 3. juni

Tillitsvalgte, Styre- og Utvalgsmedlemmer i Elektroarbeidernes Fagforening INVITASJON HAGEFEST Vi fortsetter tradisjonen med hagefest som oppladning til ferie og herlige sommerdager. Mye arbeid og engasjement […]
20.05.2016

Fanemarkering for hotell og restaurantarbeidere 18. mai

Onsdag 18 mai var det ny fanemarkering for de steikende hotell og restaurantarbeidere. Leder i Elektroarbeidernes Fagforening Ove Toska va en av appelantene.
19.05.2016

Elektronisk uravstemning på LOK er åpnet

Nå er den elektroniske uravstemningen åpnet. Vi oppfordrer alle medlemmer til å stemme. Har du problemer med å avgi stemme? ta kontakt med klubbleder eller […]
13.05.2016

Uravstemning Landsoverenskomsten for elektrofag

Her legges dokumenter i forbindelse med uravstemning. Siste frist til Elektroarbeidernes fagforening er klokken 12.00 den 1. juni. tariffoppgjoeret_2016_gjennomgang tariffavstemning_og_moeter_i_arbeidstiden_-__2016 info_og_stemmeseddel_t16