Back again

Ove Toska ble på årsmøte i distrikt Hordaland Sogn og Fjordane den 29. april valgt til ny leder. Det har han vært før.

Organisasjonsleddet i EL&IT som kalles distrikt er organisasjonsleddet over fagforeninger på veien inn til noen av forbundets besluttende organ slik som Landsmøte. Distriktet har to representantskapsmøter i året. Ellers kjenner kanskje en del til at distriktet driver generell tillitsvalgtopplæring og HMS konferanser. Årsmøte 2009 ble avholdt 29. april. Her ble Ove Toska valgt som ny leder etter Svein Eivind Solheim fra Relacom som nå trekker seg tilbake. Før det var Reidar Sekkingstad fra BKK leder fra 2005, da han overtok rollen etter nettopp Ove Toska, som nå er tilbake igjen. Møtet hadde besøk av forbundets leder og blant annet FKE saken ble diskutert. Møtet diskuterte også distriktets aktivitetsnivå.