Bemanningsbransjen er det organiserte arbeidslivets verste fiende

Landstariffkonferansen vedtok en rekke uttalelser. Mellom dem en om bemanningsbransjen. Bruk av bemanningsbyrå er med å ødelegge fagene våre og et verktøy for å knekke fagbevegelsen. Bemanningsbransjen er også en sterk bidragsyter til økende kriminalitet i arbeidslivet, sier Landstariffkonferansen.

Trine Tinnlund fra LO gikk enda lengre i sin innledning på konferansen. Det skjer trygdesvindel, menneskehandel og hvitvasking, sa hun. Arbeidsinnvandring i seg sjøl er ikke problemet. Men utnytting av arbeidsinnvandrere er det. Flyktningkrisen vil trolig gjøre situasjonen verre.

Den rødgrønne lanserte tre handlingsplaner mot sosial dumping, den blåblå kom i januar med en strategi på 22 punkter, men lite gjennomføring. Regjeringen har fjernet kollektiv søksmålsrett og åpna for midlertidig ansettelse.

Uten de tusen tillitsvalgte på arbeidsplassene hadde sosial dumping og arbeidslivskriminalitet vært enda verre. Bemanningsbyråene har hatt svært gode tider, ofte brukes det som ren bemanning. Den faste ansettelsen og lærlingeinntak forsvinner. Bemanningsbransjen har tatt seg til rette og etablert fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag, så mange er ulovlig ansatt i bemanningsbyråene.

Bedriftene sager over den greina de sitter på. Bemanningsbyrå er en trussel mot den norske modellen, sa Tinnlund da hun besøkte Landstariffkonferansen tirsdag morgen.