Besøk av de streikende i TrafTec.

 

 

 

 

 

 

På det siste styremøtet i fagforeningen før jul var det streikende i Traf Tec invitert for å orientere om streiken for tariffavtale. Styret uttrykte full støtte til de streikende. Atle overleverte støtteuttalelse samt en julepresang til alle som har vært i streik.