Besøk fra forbundet på klubblederkonferanse

Forbundssekretær Dag Langer Andersen kommer til klubblederkonferansen 9 februar for å orientere om forbundet sin satsing på kurs i 2010.

innkalling klubblederkonferanse 9 februar 2010.doc