Betaling for jul og nyttårsaften

Ved tariffoppgjøret i 2006 fikk vi betalt for jul og nyttårsaften. LOK §7.1. Vi mener klart at vi skal ha betalt 7,5 timer begge dager. En del arbeidsgivere mente i fjor at vi bare skal ha betalt for 4 timer begge dager. Dette er nå til behandling i arbeidsretten.

Vår anbefaling er at alle skriver 7,5 timer på sine timesedler for begge dager

LOK §7

Den ordinære arbeidstid skal ikke overstige 37,5 timer pr. uke. Den daglige arbeidstid legges i tiden mellom kl. 07.00 til kl.17.00 de første 5 virkedager i uken, og lørdag i tiden kl. 07.00 til kl. 13.30. Julaften og nyttårsaften er fridager med betaling etter § 3E. Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse hvis nyttårsaften eller julaften faller på en dag hvor vedkommende er i avspasering etter arbeidsplan. Bestemmelsen gjelder kun når disse dagene kommer på virkedager.