Betaling jul og nyttårsaften

I tariffoppgjøret for 2006 fikk vi fri med betaling for jul og nyttårsaften. Vi mener at vi skal ha betalt 7,5 timer begge dager, noe Norsk Teknologi har protestert heftig på. Saken ble behandlet i arbeidsretten 17 november. Dom forventes i begynnelsen av desember.