Bilen på plass – Fagforeningen på vei

Som et ledd i å få til større synlighet og mer oppsøkende virksomhet bestemte årsmøtet 2008 via budsjettbehandlingen at fagforeningen skulle gå til innkjøp av en bil. Vedtaket er nå iverksatt og bilen er på plass. Som du ser er den godt profilert med fagforeningens navn og forbundets logo.