Bra oppslutning på klubblederkonferanse

Elektroarbeidernes Fagforening avholder klubblederkonferanse i dag 5. september.

Tema for dagen er mellom annet tariffoppgjør, verving, faste ansettelser og innkreving av tariffgebyr.
Det er godt over 30 deltakere på konferansen.