Brudd i forhandlingene om IKT-avtale

Fra informerte kilder opplyses det at det er brudd i forhandlingene med NHO/Norsk Industri om IKT-overenskomst. Saken går til megling med påfølgende mulighet for streik og sympatistreik. Det kan også bli aktuelt at en del av Elektroarbeidernes Fagforening sine medlemmer taes ut i sympatistreik.