Bruk stemmeretten

Valgkampen   er i gang og LO har spurt partiene hva de mener om viktige saker for LO. Dette er innholdet i brosjyren vi deler ut.