20.09.2019

M.Thunestveit sørge for lys og signaler i tunnelene mellom Rådal og Svegatjønn

   
20.09.2019

Teknisk Bureau på Høyskolen i Bergen

På Høyskolen traff vi TB som var i full gang med å trekke og koble
18.09.2019

Medlems besøk hos Bravida på Skipet

Medlemmene i Bravida bygger nå  et kontorbygg som heter Skipet. Navnet kommer av at det bygges der som BMV bygget båter tidligere.      
17.09.2019

Storesnipa renseanlegg

Fagforeningen var på besøk hos montørene i Torsvik Elektro som bygger kloakkrenseanlegg på Storesnipa.  
16.09.2019

Byggeplassbesøk Sønnico

ETogIT forbundet har aktivitetsuke, der vi reiser å besøker medlemmer og byggeplasser. Mandag var vi på besøk til et leilighetskompleks i Myrdalsskogen der Sønnico har […]
09.09.2019

Kurs for tillitsvalgte, Taleteknikk, bedriftsøkonomi og klubben i arbeid

Roar Eilertsen fra De Facto foreleser om økonomi. Fagforeningen arranger kurs for tillitvalgte på Voss 4 til 6 november på Park hotell. Kurset er åpent […]
09.09.2019

Oppdateringskurs for elektrikere starter i januar

For å søke på kurset ta kontakt med din tillitsvalgt eller med fagforeningen https://elogit.no/sites/elogit/files/arkiv/Verktoykasser/evu/evu_oppdateringskurs_for_elektrikere_oppdatert_15.11.18.pd Oppdateringskurs For Elektrikere 2020
06.09.2019

Tellef Hansen fra Defacto hadde et spennende foredrag om de tillitsvalgtes rolle