De nye satsene for Landsoverenskomsten 

Her er protokollene som viser forhandlingsresultatet. Når det gjelder lælingene er det lagt med egen protokoll. Den nye tariffen blir sendt til alle medlemmene straks den er ferdig fra trykkeriet.

protokoll_2106_nye_satser_for_laerlinger.pdf
protokoll_lok__0562010.pdf
nye_prosentsatser_2010.pdf