Demonstrasjonar mot tjenestedirektivet

Torsdag ettermiddag den 20. november skal engasjerte ungdommar over heile landet visa sin motstand mot Tenestedirektivet.

Møt opp og sei frå til regjeringa at det ikkje er greitt å innføra eit tenestedirektiv som vil føra til sosial dumping, færre lærlingplassar og press mot den offentlege utdanninga.

Bergen: Møt opp på Torgallmenningen kl 18.00.
Kontakt Svein Eldøy, tlf 99 25 62 51 Demo på Facebook