Demonstrerer i Brussel

Europeiske bygningsarbeidere demonstrerer mot sosial dumping i bygg- og anleggssektoren den 23. januar. Dette skjer i hjertet av EU, med taler fra midt i Shumannrundkjøringen. Elektroarbeidernes Fagforening deltar.

Det ser tomt ut på bildet nå, men klokken 13.00 i dag er det flere tusen mennesker i denne rundkjøringen.
Selv om sosial dumping kan foregå i en rekke bransjer er det byggsektoren som er mest utsatt. I noen land finnes det bindende tariffavtaler som skal gjelde for alle, men ofte mangler det oppfølging og kontroll. Arbeidstilsynene har et ansvar og har etter hvert utviklet et samarbeid over landegrensene for sammen å bekjempe problemet. Men det er åpenbart ikke nok. Fra Norge deltar folk fra Fellesforbundet og EL&IT Forbundet. Demonstrasjonen arrangeres av EFBWW.