Den 22. april er det medlemmene som bestemmer

Det er tid for uravstemming. Klubbene gjennomfører nå frem mot den 22. april uravstemming i tariffoppgjøret. Ta kontakt med klubben din for gjennomføring dersom du ikke allerede har fått beskjed.