Distriktsårsmøte 29. april er utsatt på grunn av hotell streik

Årsmøtet bli innkalt etter at hotell streiken er avsluttet.