Distriktssekretær og organisasjonssekretær søkes

Stillingsannonse org.sekretær i Bergen 2022

Stillingsannonse Distriktssekretær EL og IT Vestland 2022

EL og IT  Distrikt Vestland søker distriktssekretær, og Elektroarbeidernes fagforening Vestland søker organisasjonssekretær. Se vedlegg