Distriktsstyret oppfordrer deg til å bruke stemmeretten

Styret i EL&IT Distrikt Hordaland Sogn og Fjordane har behandlet det forestående kommune- og fylkestingsvalget.

Distriktsstyret har laget et skriv som sendes i posten til alle medlemmene.
Skrivet med anbefaling om å stemme på de rødgrønne partiene kan du lese her.